Kam zmizela pískoviště?

Kam zmizela pískoviště?

Nedávno jsem si při procházce sídlištěm všimnul, že pískoviště, která si pamatuji z dětství, jsou vydlážděna a zrušena. Už v roce 1979 si skupina Katapult položila otázku "a co děti, mají si kde hrát?". My dnes můžeme jednoduše dodat: "proč to tady nemůže být hezčí?"

Po roce 1989 byla sídliště širokou veřejností vnímána jako nekvalitní bydlení. Mnoho z nás v panelácích i tak vyrůstalo, protože zkrátka jiná možnost nebyla. V dnešní době se pohled na sídliště mění. Mnohá pražská sídliště jsou považována za velmi kvalitní, obzvlášť v porovnání s předraženou nekvalitní novou developerskou zástavbou na kraji hlavního města, která naprosto postrádá základní občanskou vybavenost.

Ukazuje se, že u paneláků (ostatně jako u jakéhokoliv jiného druhu bydlení) nehraje roli podoba domů a bytů, ty jsou ostatně velmi podobné, ale koncepce celého sídliště. Místní obyvatelé vnímají dostupnost škol a školek v okolí, vzdálenost do centra, možnosti aktivního odpočinku a v neposlední řadě třeba také dopravní obslužnost a možnosti parkování. To vše se odráží v kvalitě života.

Roudnické sídliště určitě patří k těm velmi dobrým. Přímo v něm najdeme velkou a kvalitní školku a základní školu. Nedaleko sídliště se nachází místa k rekreaci nebo třeba nemocnice. Dostupnost centra je dobrá. V posledních letech se podařilo obstojně vyřešit i možnosti parkování.

Přesto můžeme pozorovat, že kvalita veřejného prostoru v bezprostřední blízkosti jednotlivých domů není nikterak oslnivá a postupem času se zhoršuje.

Chybí lavičky, v některých místech chodníky nebo třeba umělecké a vodní prvky. Dobrým příkladem nekvalitního veřejného prostoru a jeho zhoršování jsou dětská pískoviště, která byla bez náhrady zrušená a zakrytá dlaždicemi.

Podle některých, je údržba pískovišť, kvůli hygienickým normám, příliš nákladná. Tento argument ale nevylučuje, že bychom mohli na sídlišti vybudovat něco jiného. Vymyslet se dá mnohé. Workoutové prvky, dráha pro malé cyklisty, kteří se učí jezdi na kole, posezení na lavičkách s kašnou, nebo třeba komunitní zahrádky.

Prostor kolem panelových domů na roudnickém sídlišti může vypadat lépe. Co byste zde uvítali vy?