Pozvánka na společné autorské čtení Šárky Homfray a Kláry Vlasákové

Zveme na autorské čtení Šárky Homfray a Kláry Vlasákové, které se uskuteční v pondělí 5. února 2024 od 17:30 v sále Knihovny Ervína Špindlera.

Pozvánka na společné autorské čtení Šárky Homfray a Kláry Vlasákové

Milí příznivci a příznivkyně literatury, čtenáři a čtenářky Rudníku,

s radostí vás zveme na autorské čtení Šárky Homfray a Kláry Vlasákové, které se uskuteční v pondělí 5. února 2024 od 17:30 v sále Knihovny Ervína Špindlera. Tento večer nabízí jedinečnou příležitost setkat se s dvěma úspěšnými autorkami, které v posledním roce sklízí úspěchy se svými aktuálními díly.

Šárka Homfray, právnička, odborářka a publicistka, vám představí svou knihu "Proč jsme tak naštvané?", kde s ironií a důvtipem mapuje genderové rozdíly ve společnosti. Její práce odhaluje společenské postavení žen v Česku a nabízí strategie pro pozitivní změnu.

Klára Vlasáková, dramaturgyně, publicistka a scenáristka, vás seznámí se svým aktuálním románem "Těla", kde zkoumá komplexní vztahy mezi matkami a dcerami, jejich emoce a životní zkušenosti.

Obě autorky, ač se věnují podobným tématům, přistupují k těmto otázkám z jiné perspektivy a s využitím jiného tvůrčího přístupu. Jejich společné čtení nabízí unikátní možnost vidět, jak se různé pohledy na podobná témata mohou prolínat a doplňovat.

Autorské čtení Šárky Homfray a Kláry Vlasákové | Knihovna Ervína Špindlera
Autorské čtení spisovatelky Šárky Homfray, která napsala knihu Proč jsme tak naštvané? Soubor trefných, vypointovaných a daty podložených esejů odborové právničky, publicistky a feministky. Ve svém díle popisuje společenské postavení žen v současném Česku, kde jsou výchova, životní volby a dráhy žen a mužů do značné míry odlišné. Další autorkou bude Klára Vlasáková, která nám představí svou knihu Těla - příběh matky a dcery. Jejich těla, jejich pouto, jejich rozepře, jejich strachy.

Odkaz na web knihovny