Nový lesopark Na Kolečku přináší kvalitní veřejný prostor i zvýšenou dopravní zátěž

Nový lesopark Na Kolečku přináší kvalitní veřejný prostor i zvýšenou dopravní zátěž

Ve středu 15. září proběhlo v kinosále SOŠ a SOU v Neklanově ulici setkání veřejnosti se zástupci města a autory vítězného návrhu nového lesoparku, který má vzniknout mezi sídlišti Hracholusky a Podlusky. Lesopark bude navazovat na již existující klidovou zónu, která v tomto místě vznikla před několika lety. Návrh je bezpochyby velmi kvalitní, přináší však několik zásadních otázek ohledně řešení dopravní infrastruktury v okolí parku.

Pokud se chcete s návrhem lesoparku blíže seznámit, zavítejte na stránky města. My se v našem komentáři zaměříme na způsob výběru architektonického návrhu, na jeho nejzajímavější části, a hlavně na avizované otazníky.

Architektonická soutěž a participace, klíč k úspěchu

Vítězný návrh vzešel z architektonické soutěže. Porota, která návrh vybírala, byla složená ze zástupců města, projektantů, architekta a urbanisty. Návrh zadání byl projednán s veřejností již před dvěma lety, nyní měla veřejnost šanci připomínkovat finální architekturu parku.  Proces, který vedl k současnému návrhu, považujeme za dobře provedený. Odborná porota na jedné straně a zapojení veřejnosti na straně druhé přineslo ke kvalitnímu návrhu.

Na základě připomínek veřejnosti byl na kraj lesoparku přidán skatepark. Mezi další významné prvky patří kavárna s výhledem na Říp, víceúčelové sportovní hřiště nebo dětské hřiště. Jednotlivé části lesoparku do sebe dobře zapadají a slibují vytvořit místo, které bude vhodné pro odpočinek i aktivní trávení volného času. Samozřejmě stromy budou potřebovat svůj čas.

Vítězný návrh lesoparku Na Kolečku. Zdroj: web města Roudnice nad Labem

U samotného procesu tzv. participace, tedy zapojení veřejnosti, vidíme ještě prostor pro zlepšení. Všechna setkání v kinosále byla důležitá a vzešlo z nich mnoho dobrých připomínek. Na taková setkání však dorazí zejména aktivní informovaní občané. Zapojení širší veřejnosti například pomocí online dotazníku, nebo pomocí dotazníkového šetření v terénu by mohlo pomoci vychytat další detaily.

Dopravní situace

Mnohé občany, kteří se ve středu přišli s návrhem seznámit, znervóznil návrh nové komunikace, která má vést po západní straně parku a spojovat ulice Na Kolečku a Hracholuskou. Tato komunikace má být vybavena parkovacím stáním a má sloužit těm návštěvníkům parku, kteří přijedou autem.

Pokud bude komunikace zrealizována, přinese zvýšenou dopravní zátěž do obou takto propojených ulic, tzn. Na Kolečku a Hracholuská. Obě dvě ulice jsou ulicemi rezidenčními a nejsou konstruovány na větší provoz. A co vidíme jako největší nedostatek, je absence chodníků. Chodci se v těchto místech musí pohybovat po vozovce a zvýšený provoz aut bude vytvářet nebezpečné situace.

Zelenou barvou je vyznačen lesopark, červenou pak nová komunikace

Obyvatelé ulic Na Kolečku a Hracholuská by tudíž měli zpozornět, s návrhem se seznámit a případně vést s městem dialog, jestli je stavba nové komunikace opravdu žádoucí. Pro takový dialog je nyní ještě prostor, ale je nutné s ním začít o nejdříve.

Detail silnice v návrhu lesoparku. Zdroj: web města Roudnice nad Labem

Otázkou zůstává, jestli do parku, který se nachází v obytné části města, je nutné jezdit autem. Lze předpokládat, že takový park bude sloužit zájmena obyvatelům okolních částí. Jako nejdůležitější tedy shledáváme to, aby se do něj obyvatelé mohli bezpečně dostat pěšky, aby mohli pouštět své děti jít si hrát bez strachu samotné. Bezpečnost chodců na komunikacích by tedy z našeho pohledu měla být prioritou.

Pokud budujeme park, který na místě bude stát (a vlastně i růst) několik desetiletí, měli bychom sledovat vývoj městské dopravy a současné trendy. K lesoparku městského charakteru by bylo na místě přivést cykloinfrastrukturu (tzn. zejména cyklostezky), opět s ohledem na bezpečnost všech jeho návštěvníků.

Byla by škoda takovou příležitost nevyužít a projekt nedotáhnout tak, aby byl umožněn bezpečný pohyb nejen v parku samotném, ale i v jeho okolí.