Volnočasové aktivity pro roudnické děti - druhý díl - předškoláci

Druhý díl naší série, která seznamuje rodiče s možnostmi, které poskytuje Roudnice nad Labem v oblasti kroužků a volnočasových aktivit. V tomto díle se budeme věnovat předškolákům.

Volnočasové aktivity pro roudnické děti - druhý díl - předškoláci

Milí čtenáři, tímto článkem pokračujeme v průzkumu nabídky kroužků v Roudnici nad Labem. V prvním díle jsme se zabývali těmi nejmenšími dětmi. Tentokráte se zaměříme na děti školkového věku - předškoláky. Pro ty se nabídka značně rozšiřuje. Pro děti od 4 - 5 let je nabídka kroužků velmi bohatá.

Jsou zde rozdíly v tom, jestli dítě absolvuje kroužek přímo s rodičem, nebo je v kroužku bez doprovodu a rodič si jej po skončení vyzvedne. V některých případech jsou rodiče přítomní v povzdálí jako diváci.

V tomto díle vám představíme:

 • Dům dětí a mládeže Trend
 • Základní umělecká škola
 • Ateliér Výtvarka
 • Hudební škola Yamaha
 • Centrum D8
 • Junák - Roudnický skaut
 • Dětská yóga
 • Soukromá plavecká škola v roudnickém bazénu
 • Plavecký klub Roudnice
 • BK Real
 • KS Centrum pohybu a relaxace
 • Pohybová akademie
 • Centrum Inspiro

DDM Trend

Dům dětí kroužky pro následující školní rok stále připravuje, průběžně bude na svůj web přidávat aktuální nabídku a to až do 1. září. Pro přibližnou představu můžeme uvést alespoň kroužky z předchozího roku. Pro cílovou skupinu předškolních dětí nabízí DDM Trend tyto kroužky:

Lvíčata - pohybové aktivity - od 4 let, 1000.- / rok

Keramiku - od 5 let , 1600.-/rok

Malování s fantazií - od 5 let, 1200.-/rok

Mažoretky Anemone - od 4 let, 1000.-/rok

Motýlci, taneční a pohybová výchova - od 4 let, 1000.-/rok

Od září však může být nabídka pozměněná. DDM Trend také na svých webových stránkách avizuje mírné zdražení, lze se však v některých případech domluvit a zajistit podporu státu či využít dotace pro potřebné.

Kroužky – Dům dětí a mládeže Trend

ZUŠ Roudnice

Umělecká škola přijímá děti už od 5 let, avšak podmínkou pro přijetí na základní uměleckou školu je přijímací řízení, kde dítě potvrdí talent a zájem o daný obor. Doba výuky je delší, než v DDM, přípravky ve všech třech oborech jsou koncipovány na hodinu a půl (tj. dvě školní hodiny).

Hudební, výtvarný i literárně dramatický obor má pro ty nejmenší výuku v přípravném stupni:

Přípravná hudební výchova 1 - 5 let, 2200.-/rok

Přípravná hudební výchova 2 - 6 let, 2600.-/rok

Přípravná výtvarná výchova - od 5 let, 2400.-/rok

Přípravná dramatická výchova - od 5 let, 2200.-/rok.

ZUŠ - Základní umělecká škola Roudnice nad Labem


Ateliér Výtvarka.

Ateliér Výtvarka doplňuje pestrou nabídku kroužků pro děti, které mají výtvarné nadání a baví je se výtvarně projevovat. "Zaměřujeme se na problematiku výtvarného umění, tvorby, kreativity a sebevyjadřování celostně. Snažíme se o rozvoj individuality každého konkrétního studenta. Jednotlivé lekce jsou připravovány tak, aby podpořily proces tvorby samotný právě v takové míře tak, aby se neredukoval pouze na výrobu artefaktu. Důležitý je pro nás i zážitek z tvorby samotné.", říká o ateliéru jeho vlastní web.

Ukázka práce v Ateliéru Výtvarka

Ateliér můžete nalézt v Havlíčkově ulici poblíž gymnázia, kde nabízí široké spektrum výtvarných aktivit. Pro ty nejmenší je skupinka MINI. Děti sem můžou začít chodit od 4 let, výuka je zaměřená na  rozvoj základních motorických dovedností, barevného vnímání a rozvoj schopnosti se tvůrčím způsobem vyjádřit.

Dětské lekce trvají 120 minut. Cena za pololetí je 2.600,-

Ateliér VÝTVARKA Roudnice Mgr. Jitka Kratochvílová Ph.D.
Atelier VÝTVARKA v Roudnici a ve Skoroticích je určen dětem, dospělým i seniorům, zájemcům o výtvarnou činnost, kteří chtějí dále rozvíjet své dovednosti.

Hudební škola Yamaha

Pokud si vaše dítě užívalo lekce Hudební školy Yamahy v Centru D8, můžete v nich vesele pokračovat i s nástupem do školky. A ten kdo nechodil, se může držet hesla, nikdy není pozdě začít! Lekce Yamahy jsou od 4 let obohacené krom Prvních krůčků k hudbě i o další dva kroužky a to o Rytmické krůčky a Music Parade.

První krůčky k hudbě jsou rozdělené podle věku:

První krůčky k hudbě 2 - 2,5 - 3,5 let, 16 lekcí, 2800.-

První krůčky k hudbě 3 - 3 - 4 roky, 16 lekcí, 2800.-

Rytmické krůčky jsou pro děti od 4 do 6 let, 16 lekcí, 2800.-

Music Parade pro děti od 4 do 6 let, 16 lekcí, 3000.-

První krůčky k hudbě jsme představovali v předchozím článku. Rytmické krůčky navazují na První krůčky k hudbě a jsou obohacené mimo jiné o hru na flétnu. Music Parade se zase zaměřuje na klávesové nástroje.

Detailnější informace ke kurzům naleznete pod tímto odkazem:

Programy pro děti | Hudba pro radost
Internetové stránky hudební školy Hudba pro radost


Centrum D8

Pro předškolní děti centrum D8 nabízí také dva kurzy pořádané paní Mgr. Gabrielou Enzovou zaměřené na přípravu školní docházky - Kurz Grafomotorika a Kurz Předškolák. Na webu Centra D8 jsou k dispozici tyto informace:

Kurz předškolák - "Příprava na čtení a psaní, celkově rozvíjíme komunikační schopnosti a dovednosti dětí, rozvíjíme fonematický sluch, sluchovou diferenciaci, procvičujeme pojmy pro označení času a prostoru, časovou posloupnost, zrakové vnímání, pravolevou orientaci v textu, oční pohyby, cvičení zrakové analýzy a syntézy, cvičení pozornosti, cvičení verbální paměti ……atd. "

Kurz probíhá v délce 60 minut, obsahuje 15 lekcí a stojí 2000.-

Kurz Grafomotorika - "Příprava na psaní a čtení, v průběhu kurzu děti mohou malovat a kreslit (psací potřeby a pracovní listy dostanou v rámci kurzu)... Děti se naučí nácvik nových pohybových stereotypů, práce s koncentrací pozornosti, správné návyky při sezení, kvalitní pohyblivost všech kloubů důležitých při psaní, uvolňovací cviky, nácvik základních průpravných cviků, souhra dílčích funkcí podstatných pro psaní.

Kurz je 60 minut dlouhý, v 15 lekcích a stojí 2000.-

Roudnice – Centrum D8


Junák - Roudnický Skaut

Pro fanoušky skuatingu nemáme dobré zprávy - Roudnický Skaut má pro děti od 5 do 7 let oddíl Špunti, ale bohužel v následujícím školním roce se tento oddíl pro benjamínky neotevírá z důvodů nedostatku personálu.

Dětská yóga

Již v předchozím článku zmíněná dětská jóga Michaely Baudišové pokračují lekcemi pro děti 3 a více let, a 5 a více let. Pro přesnější informace doporučuji sledovat facebook yógy.


Co se týče sportovních kroužků pro děti, těch je v Roudnici velmi pestrá nabídka.

Soukromá plavecká škola v roudnickém bazénu

Jednotlivé lekce jsou rozděleny podle věku takto:

Odpolední plavání (3 - 14 - pro předškolní děti jsou skupiny 3-4, 5-6 )

O plavecké škole – Soukromá plavecká škola


Plavecký klub Roudnice

Klub do kurzu přijímá děti od 3-4 let. Ty nejmladší rodiče doprovodí až k bazénu, kde si je převezmou trenérky. Většina dětí to zvládá samo, takže nejmenších s doprovodem je jen pár. Kurzy tedy probíhají bez rodičů. Děti většinou začínají v malém bazénku, kde se učí úplné základy, dýchání do vody a postupně se formou her učí základy plavání.

Od září začíná nový kurz plavání, všechny informace budou začátkem září na webu. Plave se pravidelně úterý a čtvrtek.

Plavecký klub Roudnice
kurzy plavání probíhají: září - prosinec a leden - duben, pravidelně každé úterý 17:15-18:15, čtvrtek 17:00 - 18:00.

Sokol

Sokol Roudnice nad Labem nabízí cvičení Rodiče s dětmi a Předškolní děti.

Jelikož je Sokol členská organizace, musí se zájemce o cvičení se nejdříve zaregistrovat jako člen Sokola. Zaplatí pak s tím související členský příspěvek plus cenu za cvičení v konkrétním oddíle.

Cvičení rodiče s dětmi - rodič 900.- / rok, dítě 700.-/ rok.

Cvičení předškolních dětí - dítě 900.-

(Uvedené ceny jsou již součtem oddílového i členského poplatku za celý rok.)

Sokol Roudnice nad Labem – Prezentace činnosti Tělocvičné jednoty Sokol Roudnice nad Labem


KS Centrum pohybu a relaxace

Centrum nabízí kroužek Všeobecná příprava karate dětem už od 4 let do 7 let. Zaměřuje se na všestranný motorický rozvoj, tréning disciplíny a koncentrace a obecný základ pro karate. Nábor do kroužku - informační schůzka -  bude probíhat 7.9. 2023 v KS centru, Lidická 1637.

Cena za pololetí činí 2900.-

KS Centrum Roudnice nad Labem – Centrum pohybu a relaxace


BK REAL - Florbal

BK REAL Roudnice nad Labem je florbalový klub, který od září nabírá nové členy i v těchto nejmladších kategoriích a to jak kluky tak i holky. Tréninky probíhají v hale Pod Lipou a v SH SOUS Neklanova. Více informací se dovíte na stránce:

BK REAL Roudnice nad Labem – Web florbalového týmu Roudnice nad Labem


Pohybová Akademie

Akademie nabírá od září nové členy do kategorie těch nejmenších ve věku 5-8 let.

Tréninky jsou zaměřeny na osvojení širokého spektra pohybových dovedností (atletika, gymnastika, sportovní a pohybové hry atd.) a prostřednictvím těchto dovedností rozvíjí základní pohybové schopnosti (síla, rychlost, vytrvalost, koordinace a pohyblivost).  Důraz je kladen na to, aby pohyb děti bavil a vytvořily si k němu pozitivní vztah na celý život.

Pokud dítě chodí na trénink jednou týdně, zaplatí 2600.- za pololetí,

pokud zvolí docházku dvakrát týdně, je to 4800.- za pololetí.


Centrum Inspiro

Centrum Inspiro, jenž se zabývá výukou baletu dětí již od 3 let, přijímá nové zájemce, je nutné se nahlásit na emailu inspiro@seznam.cz, kde se dozvíte bližší informace. Výuka bude zahájena v týdnu od 18.9. 2023.

Centrum INSPIRO

Myslím, milí rodičové, že nabídka kroužků je opravdu velká a pestrá a že je z čeho vybírat. Pro ty, ke kterým se tato informace ještě nedostala, pojišťovny přispívají na sportovní aktivity dětí něco kolem 500.-, což by byla škoda nevyužít.