Příležitosti a rizika vysokorychlostní tratě.

Příležitosti a rizika vysokorychlostní tratě.

Stavba vysokorychlostní tratě Praha - Drážďany se zastávkou v Roudnici nad Labem je událostí, která ovlivní charakter města v takové míře, že bychom v jeho moderní historii těžko hledali událost podobného významu. Ptejme se, jestli tento počin bude pro Roudnici přínosem nebo naopak. Ve stejnou chvíli je ale důležité si uvědomit, že tato otázka zůstává otevřená a je hlavně na našem městu, jeho obyvatelích, politicích a institucích, jak se s nastalou příležitostí, která v sobě obsahuje i nemalá rizika, vypořádají.

Roudnice nad Labem není typické město Ústeckého kraje. Netrápí nás vyloučené lokality s koncentrovanými sociálními problémy, obyvatelé města mají dobrý přístup k mnoha službám, a to buď přímo ve městě, nebo v nedaleké Praze. Základní i střední školství je kvalitní a má dostatečnou kapacitu. V posledních letech se Roudnice potýká s raketovým růstem cen nemovitostí, ale to je trend, který můžeme pozorovat všude kolem.

Vlakové nádraží v Roudnici nad Labem

Jedním z hlavních faktorů, který působí pozitivně na životní úroveň Roudničanů, je blízkost hlavního města. Díky dobré dopravní obslužnosti, která je zajištěna jak vlakovým, tak autobusovým spojením, tak i blízkou dálnicí D8, dojíždí mnoho obyvatel za prací do Prahy. Praha však bude v budoucnu pomocí automobilu dostupná hůře a hůře. Hlavní město bude vjezd aut postupně omezovat, protože dopad automobilové dopravy na obyvatele Prahy je dlouhodobě neúnosný. V následujících letech se zcela jistě dočkáme mýta na vjezd do centra a dalších omezení. Vývoj je zcela jasný, lidé nejen v Praze čím dál více touží po klidných ulicích namísto dálnic pod okny, po kterých projíždí půlka středočeského kraje.

Výstavba nové tratě by tato omezení kompenzovala a umožnila tak zachování tohoto benefitu pro obyvatele Roudnice. Cesta do Prahy by se zkrátila na pouhých 19 minut. Z Roudnice budou lépe dostupná i další města, jako třeba Litoměřice nebo Drážďany, do těch by cesta trvala kolem 45 minut.

Z Roudnice budou lépe dostupná i další města, jako třeba Litoměřice nebo právě Drážďany do nichž by cesta trvala kolem 45 minut. Samotná výstavba i provoz trati přináší spoustu podnikatelských i pracovních příležitostí. Stejně tak by tyto příležitosti přinesl následný rozvoj města.

Plánovaná vysokorychlostní trať s terminálem v Roudnici nad Labem

Ovšem tak jednoduché to samozřejmě není. První otázkou je, jestli nová trať s terminálem umístěným v blízkosti dálnice opravdu dopravní dostupnost okolních měst pomocí vlaku zlepší. Ačkoliv terminál mimo centrum města může mít dostatečně velké parkoviště a tím pádem dobře obslouží obyvatele z okolních vesnici, pro samotné Roudničany bude samozřejmě dostupnost nového nádraží v porovnání s tím stávajícím horší. Došlo by k omezení provozu na stávajícím nádraží, které by obsluhovalo už jen regionální osobní vlaky. Roudnici a nový terminál by měla propojovat modernizovaná trať vedoucí na Kleneč. Pokud se město zasadí o to, aby tato trať dostala charakter městské tramvaje, pak bude tato proměna jedním z dalších výrazně pozitivních přínosů.

V případě, že se dopravní obslužnost Roudnice opravdu zlepší, může to vyvolat další růst cen nemovitostí. Bydlení se tak stane nedostupné třeba pro mladé lidi a rodiny s malými dětmi. Hrozí tak nekontrolovaná výstavba nových bytů a růst města, který, pokud nebude ze strany politické reprezentace dostatečně připravený, nebude vyvážený. Město by bylo nuceno například vystavět rychle nové školy a školky. Dopady na městkou pokladnu a kvalitu života ve městě obecně je proto potřeba pečlivě zanalyzovat.

Další kapitolou je dopad na životního prostředí. Každá velká stavba přináší ekologickou zátěž, v obecné rovině je ale zřejmé, že jízda vlakem je čistější a udržitelnější než individuální automobilová doprava. Je dobře, že se stát chystá do železnice zase ve větší míře investovat.

Nová trať by měla větší dopad na sousední obce, jako například Hrobce nebo Chodouny a Lounky. Je správné, že se tyto obce organizují a bojují za to, aby dopad trati na jejich obyvatele byl co nejmenší, případně aby byly náležitě kompenzovány. Ovšem zpět k Roudnici.

Vizualizace trati vytvořená v roce 2019 Správou Železnic

S výstavbou tratě je nutné počítat jako s vysoce pravděpodobnou eventualitou. Prosazuje ji nejen současná vláda premiéra Andreje Babiše, ale rozvoj sítě VRT mají ve svých programech i obě opoziční koalice - liberální Piráti a Starostové a konzervativní SPOLU.

Je tedy na čase začít se věnovat, ve spolupráci s odborníky, analýze přínosů a rizik tratě tak, abychom rizikům předešli a příležitosti co nejlépe využili.

Z uvedených důvodů proto považuji za nešťastné, že se rada města Roudnice připojila k memorandu o spolupráci "neformálního sdružení spolků a obcí Koridor D8". Toto memorandum doslova říká, že ideálním řešením by bylo, kdyby se stavba VRT vůbec nerealizovala. O tom lze z pohledu našeho města úspěšně polemizovat. V memorandu je také kritizováno vedení tratě v blízkosti stávající dálnice. Z pohledu Roudnice nad Labem je toto vedení ideální, neboť minimalizuje environmentální dopady na naše město.

Doufejme proto, že roudnické zastupitelstvo, které se koná ve středu 23. června 2021 od 17.00 hod. v zasedací místnosti ve 2. patře radnice na Karlově náměstí, tento postoj zvrátí a že se konečně začneme realisticky připravovat i na variantu výstavby nové tratě v blízkosti našeho města. Času není nazbyt.

Chcete se k tématu VRTky také vyjádřit? Přijďte na zastupitelstvo osobně, případně nám zašlete váš názor a my ho zveřejníme.